PureVPN正在为新成员提供 31天免费试用. 所有新的PureVPN用户均可享受其31天无风险退款保证。大多数主要的VPN提供商都使用退款保证作为一种方法来帮助您测试其服务,并可以选择在规定的时间内取消并获得退款。对于PureVPN,期限为31天. 当您注册VPN访问时,必须了解其术语。

PureVPN购买教程访问官网活动链接 选择PureVPN套餐计划: 进入PureVPN套餐计划页面,选择适合你的套餐,选择后点击绿色的“Get PureVPN”按钮: PureVPN套餐计划. 月付计划无优惠,每月花费10.95美金,享受31天退款保证 16/06/2020 08/09/2018 概述. PureVPN 是在由GZ Systems Ltd.开发类别 Internet Shareware 软件。. 它是由我们客户端应用程序更新期间的最后一个月的用户更新 94 次进行检查。. 最新版本是 PureVPN 的 7.1.2 2020/04/30 上释放。 它最初被添加到我们的数据库 2012/05/06 上。 为此我申请退款,因为purevpn宣称三天内可以退款,但实际上还有但书,见下图: 我依程序申请退款,最后告诉我,我的session超过30个,流量倒是没超过,但我看该但书写的是OR,按我的理解就是流量不能超过500MB或session数不得超过30个,不过实际申请退款时看来是按AND算的,这是被诈骗的感觉 …

刚收到PureVPN邮件提醒说在优惠活动,圣诞优惠:买一年送一年,买一年送一年,并且价格比先前的优惠了很多,基本上是2美金一个月。点击这里注册。想想平时可是接近12美金每一个月呀,于是二话不说,注册购买。 PureVPN有什么好处?我为什么推荐它?详细

PureVPN是一种在国大陆能用的高级翻墙服务,提供快速度和稳定连接. 该提供商全球140+个国家有2000+台服务器包括美国服务器. 强调安全性, PureVPN 支持L2TP, IP/Sec, Open VPN 和IKEv2 安全协议. 如果你想在苹果手机上使用手机 vpn,这是一个不错的选择. 如上所述, 该IOS 翻墙软件不需要美国苹果身份才能下载.您 purevpn退費,purevpn如何退款, 但实际上并没有,因为连上purevpn后的ip,虽然在网上查询,都说是A城的ip 为此我申请退款,因为purevpn宣称三天内可以退款,但实际上还有但 . ,沒有這個頁面的資訊。瞭解原因

不小心买PureVPN,可难退了 - 退款refund时,反复向我指导如何使用,我是申请退款,不是申请帮助,一天后,又来了last信息,还是劝我留住,习惯了淘宝 京东自动退款的我火了,大骂fxxk,才开始退款,七天后才到账,现在等待中,退款原因是慢,英国 美国试验了,日本试验都不行,而且VPN

而家其中一個最好用嘅VPN供應商PureVPN有超抵嘅優惠呀,係原價23折,超抵呀 !仲要有31日全數退款保證,買咗唔啱用都可以唔洗錢,有保障!不過個限時優惠好   PureVPN的價格每月只需1.92美元起,並有31天的退款保證,以供用戶試用其香港 VPN服務 PureVPN設有位於香港的VPN伺服器,保證在香港使用速度可達高速。